Software

  In economize, organize, counteract, restore and develop countermeasures to safeguard privacy, security, integrity, and availability. Mensen en organisaties investeren veel energie, tijd en geld in het ontwikkelen van beveiligingsmaatregelen. De resulterende risico’s worden echter vaak veel groter dan de som van de delen. De penetratietestactiviteiten moeten altijd worden uitgevoerd Continue Reading

Posted In ICT