Procestechniek

Procesengineering kan worden gedefinieerd als de discipline van industriële technologie die is gericht op de analyse van fysieke omstandigheden en hun invloed op zaken als het ontwerp, de bediening en het onderhoud van installaties en processen. Dit houdt verband met de wetenschap en techniek van de fabricage en productie van Continue Reading