Wat is een CAD

Engineer

Elk door de mens gemaakt product moet waarde hebben en een nuttige functie vervullen. Ja, ook digitale producten. Tegenwoordig werken ingenieurs zowel aan het ontwerp als aan de fabricage, hoewel de meesten er slechts aan één werken. Een engineer is verantwoordelijk voor:

1. Toewijzen van middelen,2. Beheersen van de kosten,3. Maximaliseren van het gebruik van middelen4. Vermindering van herbewerking5. Sourcen van onderdelen en materialen6. Ontwerpen van productieprocessen en -programma’s7. Vaststellen van fabricagenormen8. Plannen en specificaties goedkeuren9. Technische en productiespecificaties formuleren10. Productiehandelingen en -functies

Zij kunnen worden gebruikt in de bovengenoemde hiërarchische conceptuele schema’s om het werk van ingenieurs te organiseren. Een structurele benadering van engineering is nuttig, omdat het ingenieurs organiseert in conceptuele groepen. Een van de functies van de structuralist is het definiëren van de basisparameters van een engineeringproject, alvorens diepgaande gestructureerde systemen te ontwerpen.

De fundamentele benadering van het oplossen van problemen in de techniek is logisch modelleren, waarbij een werkelijke situatie wordt omgezet in een logische voorstelling. Ingenieurs doen dit door vergelijkingen, of specificaties, om te zetten in specificaties die variabelen manipuleren. Een veelvoorkomend voorbeeld is de constructie van een lanceerplatform uit massief staal. In dit proces wordt massief staal uitgeboord tot ongeveer hoeken, in de lengterichting uitgeschoten en gebogen op enkele scharnieren. Aan het eind van het proces worden waterstralen afgevuurd op de waterreservoirs om waterdruk op te wekken.

Logische modellering wordt vaak gebruikt bij het ontwerpen van de industrie. Modelleren is het gestructureerd ontwikkelen van een model voor de ontwikkeling van een systeem. Dit wordt gedaan door invoergegevens uit operaties en andere experimenten in het veld te combineren of te integreren met bestaande databanken. De uitvoergegevens worden dan gebruikt om berekeningen uit te voeren en nuttige informatie te produceren voor het oplossen van problemen. Er worden renderings gemaakt voor de eenvoudigste en meest nauwkeurige weergave van de functies van het systeem.

Veel voorkomende invoergegevens voor mainstream engineering-berekeningen zijn onder meer:

3D – CAD

Dit houdt in dat een computerondersteund ontwerpmodel van een model wordt gemaakt. Als het model gefragmenteerd is, kan de software verzuimen alle verbindingen tussen objecten in aanmerking te nemen. Defecten in het model worden ook wel afgeleide objecten genoemd.

CAD-gegevens bevatten node-gegevens, dat is informatie over een node of een feature in het modelgebied. Al deze gegevens bestaan uit nodes, modelgegevens die aan elkaar gekoppeld zijn in de meest elementaire bouwsteen van een CAD-model, een node genaamd.

Posted In ICT

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.