Wat is formeel

Systeembeheerder Aalsmeer

Formeel gezien moet een systeembeheerder dus worden ingezet voor de planning, het beheer, de administratie, de controle en in het algemeen voor de ondersteuning van en de hulp bij ICT.

De term “elektronische informatie- en communicatietechnologie” wordt in het algemeen aangeduid met de term ESV. Het is hartverscheurend en suggesties voor een betere definitie zijn er in overvloed, maar om het te vereenvoudigen, kan ESV ruwweg in twee groepen worden verdeeld:

o Bedrijfsgeorganiseerde systemen.

o Hardwarematige systemen.

Een organisatie kan beide soorten GIE’s hebben, maar gebruikt vaak een van de twee. De formele betekenis van de term kantooruitrusting wordt hieronder uiteengezet.

o Bedrijfsgeorganiseerde systemen.

In deze systemen wordt de administratie op dezelfde wijze gevoerd als in conventionele bedrijfsmaatschappijen. Een kantoorsysteem kan bestaan uit een gegevensbank op papier, maar ook uit een mainframe-computer. Het bijwerken van gegevens gebeurt met behulp van een computer. Wanneer wijzigingen worden aangebracht, moeten alle betrokken personen inloggen en de wijzigingen online bekijken. Soms worden wijzigingen op een bepaalde computer doorgevoerd, maar meestal worden ze op alle onderdelen van het systeem toegepast. Vaak worden wijzigingen aangebracht in de handtekening of het kredietkaartnummer van een bepaalde persoon, in plaats van in het systeem in zijn geheel.

o Hardwarematige systemen.

Bij dit soort GIE wordt de gegevensopslag door verschillende computers gedaan, maar worden de functies die door een gemeenschappelijke computer worden uitgevoerd, gebruikt om informatie te verwerken. Een van de meest voorkomende voorbeelden van dit soort GIE is het spraakgestuurde Pentium-systeem. De computer die de gegevens voor een Voice activated Pentium systeem bewaart, wordt vaak de mainframe computer genoemd. Werknemers die met dit soort computer werken, moeten een verplichte on-line opleiding volgen om de computer te kunnen bedienen.

aan de voorschriften.

Zoals hierboven vermeld, kan de ESV in verschillende soorten worden ingedeeld, op basis van de mate waarin zij elektronisch en geïntegreerd is. De allereerste categorie omvat informatiesystemen die met elkaar verbonden en geïntegreerd zijn, en derhalve een integraal en onmisbaar onderdeel vormen van economische of sociale activiteiten. De tweede categorie is die van systemen die louter door informatiestromen zijn geactiveerd, en dus voorlopig zijn.

De derde categorie is die van systemen die in gebruik zijn geweest maar nu als een inbreuk op de individuele privacy worden beschouwd. Er zijn door het individu verzekeringen voor de bescherming van persoonsgegevens afgesloten die hem beschermen tegen de hierboven besproken opties.

Posted In ICT

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.